เด็กกับการสูญเสียการได้ยิน

เครื่องช่วยฟังแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของฉัน?

เด็กๆ แต่ละคนมีการได้ยินที่มีไม่เหมือนกัน เพราะพวกเขาเพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้และเปิดประสบการณ์การได้ยินเสียง เครื่องช่วยฟังที่ดีสำหรับเด็กควรจะสามารถมอบอัตราขยายที่มีคุณภาพและครอบคลุมในทุกช่วงความถี่ของเสียง (ประเภทของเสียงต่างๆ) เครื่องจะต้องสามารถทำงานได้ดีในทุกๆ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ จะได้รับการส่งมอบเสียงพูดที่ชัดเจนได้ในทุกสภาพแวดล้อม และที่สำคัญเครื่องนั้นจะต้องให้สัมผัสการสวมใส่ที่สบาย คงทน ใช้งานง่าย สามารถป้องกันการงัดแงะจากความซุกซนของน้องๆ หนูๆ ได้ และสามารถแสดงสถานะการใช้งานให้กับคนในครอบครัวสามารถสังเกตดูการได้ยินของบุตรหลานได้ โดยทั่วไปแล้วจะมีเครื่องช่วยฟังสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ จะมีการได้ยินที่ดีที่สุด

ขนาดหูของเด็กนั้นจะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับเด็กด้วย แม้ว่าเครื่องช่วยฟังจะมีขนาดที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังแบบแขวนหลังใบหูควบคู่กับพิมพ์หู ซึ่งพิมพ์หูนี้สามารถทำได้ใหม่ตลอดเวลาที่เด็กโตขึ้น