การเข้ารับการรักษา

เครื่องช่วยฟังที่ใส่อยู่ไม่ค่อยได้ผล ฉันควรผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมหรือไม่?

ประสาทหูเทียม คือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ขนาดเล็กที่ผ่าตัดฝังอยู่บริเวณด้านหลังใบหูเพื่อส่งส่งกระตุ้นสัญญาณเสียง กรณีเดียวกันกับเครื่องช่วยฟัง กล่าวคือประสาทหูเทียมไม่สามารถที่จะคืนการสูญเสียการได้ยินให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ แต่สามารถส่งมอบการได้ยินที่ดีขึ้นให้กับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงจนถึงรุนแรงมากได้

ผู้ใช้ประสาทหูเทียมส่วนใหญ่จะได้รับการทดลองใส่เครื่องช่วยฟังอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประเมินประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ ในการประเมินว่าผู้ป่วยมีความเหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมหรือไม่นั้น ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจการได้ยิน ตรวจร่างกาย เอ็กซเรย์ ซีทีสแกน และเอ็มอาร์ไอ

หากคุณต้องการตรวจประเมินเพื่อเข้ารับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม สามารถติดต่อเราเพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลในเชิงลึกก่อนได้