การเข้ารับการรักษา

ฉันรู้สึกเครียดที่สูญเสียการได้ยิน

ภาวะเครียดหรือซึมเศร้า มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องมาจากการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษาและไม่ได้ป้องกันจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และกระทบต่อสภาพจิตใจที่ดีได้เป็นอย่างมาก หากคุณรู้สึกเครียด หดหู่ หรือซึมเศร้าจากการสูญเสียการได้ยิน คุณควรทราบว่าคุณสามารถลดความเสี่ยงของอาการเครียดจากการสูญเสียการได้ยินเหล่านี้ได้

อันดับแรก หากคุณไม่ได้รับการรักษาการสูญเสียการได้ยิน กรุณาเข้ารับความช่วยเหลือจากนักแก้ไขการได้ยินที่ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ รายงานการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาการสูญเสียการได้ยินมีแนวโน้มพัฒนาภาวะเครียดได้ดีขึ้น

หากคุณยังคงใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมอยู่ ควรเข้ารับการฟื้นฟูการได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองวุฒิบัตรด้านการฟังและการสื่อภาษา (LSLS) ผู้ฝึกที่ผ่านคุณสมบัติในการฝึกพูดด้วยการใช้ทักษะการฟัง (AVT) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองด้าน LSLS นั้นจะช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียการได้ยินให้ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมได้มากที่สุด และเพื่อให้สามารถฟังและสื่อสารได้ดีเพียงพอที่จะอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

คุณอาจจะเข้าร่วมกลุ่ม Support Group ต่างๆ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ กับสมาชิกท่านอื่นที่มีปัญหาด้านการได้ยินเช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่ม Support Group นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านเราได้