เด็กกับการสูญเสียการได้ยิน

การรับมือกับอารมณ์ต่างๆ ในฐานะของผู้ปกครอง

เรามีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการต้องดูแลบุตรหลานที่มีการสูญเสียการได้ยินนั้นยากลำบากเพียงใด เรายินดีอย่างยิ่งที่จะให้การต้อนรับคุณ หากคุณต้องการคำปรึกษาหรือข้อมูล เรามีการจัดกลุ่มการเสวนากันอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม