อาการเสียงดังในหู

สิ่งที่จะได้รับจากการรักษาอาการเสียงดังในหูครั้งแรก

สิ่งที่นักแก้ไขการได้ยินจะต้องใช้ในการวินิจฉัย คือ ประวัติแบบละเอียด การตรวจการได้ยิน และการตรวจอาการเสียงดังในหู ซึ่งนักแก้ไขการได้ยินจะทำการวินิจฉัยด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • การตรวจวัดระดับการได้ยิน
 • การตรวจหาระดับความดังของอาการเสียงดังในหู
 • การตรวจหาระดับความถี่ของอาการเสียงดังในหู
 • การตรวจวัดระดับเสียงสะท้อน
 • เพื่อการรักษาที่ดีควรทำการนัดหมายอย่างเหมาะสมในการเข้ารับการตรวจ

  ภายหลังจากการตรวจ หากนักแก้ไขการได้ยินตรวจวินิจฉัยพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้

 • มีการสูญเสียการได้ยินแบบเฉียบพลัน
 • ได้รับการบาดเจ็บ
 • มีอาการเสียงดังในหู
 • มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและลำคอ
 • หูติดเชื้อ
 • มีอาการเวียนหัวและบ้านหมุน
 • คุณจะถูกส่งต่อไปยังแพทย์หู คอ จมูก เพื่อทำการรักษาในลำดับถัดไป