สุขภาพการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินเกี่ยวเนื่องกับภาวะสมองเสื่อมอย่างไร?

นักวิจัยด้านประสาทหูเทียมที่มีชื่อเสียงอย่าง Dr.Vincent Lin ได้อุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสมองเสื่อมและการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งในวิดีโอนี้คุณจะได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดจาก Dr.Lin เกี่ยวกับผลงานที่เขาได้ทำสำเร็จแล้วในตอนนี้รวมไปถึงในอนาคต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงว่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะสมองเสื่อมลงได้