สุขภาพการได้ยิน

การได้ยินสำคัญอย่างไร?

การสูญเสียการได้ยินอาจเกิดจากกรรมพันธุ์หรือเกิดจากมารดาที่เป็นโรคหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์หรือภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่แรกเกิด โรคติดเชื้อเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อที่หูเรื้อรัง การใช้ยาที่เป็นพิษต่อหู การสัมผัสกับเสียงดังหรือความชรา

ครึ่งหนึ่งของการสูญเสียการได้ยินสามารถหลีกเลี่ยงได้ผ่านการป้องกันเบื้องต้น

ผู้ที่สูญเสียการได้ยินจะได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ช่วยฟังและประสาทเทียม รวมถึงคำบรรยายภาษามือ การศึกษาพิเศษและการสนับสนุนทางสังคม

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศในการพัฒนาโครงการด้านการดูแลหูและการได้ยินซึ่งรวมอยู่ในระบบการดูแลสุขภาพขั้นต้นของประเทศ