การเข้ารับการรักษา

ฉันควรเข้ารับการตรวจการได้ยินเมื่อไหร่?

หากคุณอายุมากกว่า 18 ปี เราขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองการได้ยินเป็นประจำทุกปี โดยควรทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพประจำปี

การสูญเสียการได้ยินมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และไม่ทันได้ป้องกัน จนอาการแย่ลงมาก นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำนัดหมายเข้าพบกับนักแก้ไขการได้ยิน เพื่อหาระดับการได้ยินพื้นฐานของตัวคุณเอง ซึ่งหลังจากนั้นหากการได้ยินของคุณลดลง นักแก้ไขการได้ยินจะสามารถเปรียบเทียบผลตรวจการได้ยินของคุณกับระดับการได้ยินพื้นฐานที่คุณเคยตรวจไว้ได้ในทันที