สุขภาพการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

  • การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง
  • การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อม
  • การสูญเสียการได้ยินชนิดผสม
  • การสูญเสียการได้ยินชนิดเส้นประสาทควบคุมการได้ยินบกพร่อง

การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง
การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงไม่สามารถเดินทางจากหูชั้นนอกไปยังหูชั้นในได้ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง โดยส่วนใหญ่การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องสามารถรักษาได้ ตัวอย่างเช่น การมีขี้หูอุดตันช่องหู การมีใบหูหรือช่องหูผิดรูปผิดร่าง การติดเชื้อและมีของเหลวในหูชั้นกลาง

การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อม
การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมมีผลมาจากโคเคลียซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการได้ยินภายในหูชั้นในหรือเส้นประสาทที่อยู่ลึกกว่าหูชั้นใน การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างถาวรและไม่สามารถจะรักษาได้ และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการแยกแยะเสียงและการเข้าใจคำพูดที่ได้ยิน การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ อายุที่เพิ่มมากขึ้น กรรมพันธุ์ การสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน และการกินยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน

การสูญเสียการได้ยินชนิดผสม
การสูญเสียการได้ยินแบบผสมเป็นการสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องร่วมกับชนิดประสาทหูเสื่อม ซึ่งเป็นผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในหูชั้นในและหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง ทางเลือกในการรักษา ได้แก่ การรักษาด้วยยา การผ่าตัด การใช้เครื่องช่วยฟัง การผ่าตัดฝังหูชั้นกลางเทียมหรือการใส่เครื่องช่วยฟังชนิดนำเสียงผ่านทางกระดูก

การสูญเสียการได้ยินชนิดเส้นประสาทควบคุมการได้ยินบกพร่อง
ปัญหาจากการไม่มีเส้นประสาทรับเสียงหรือเส้นประสาทรับเสียงเกิดความเสียหายอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินชนิดเส้นประสาทควบคุมการได้ยินบกพร่อง ซึ่งเป็นการสูญเสียการได้ยินที่มีผลมากและเป็นการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ เนื่องจากเส้นประสาทไม่สามารถจะส่งผ่านข้อมูลเสียงไปยังสมองได้

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง (Auditory Brainstem Implant: ABI) เป็นทางเลือกในการบำบัดรักษา