เด็กกับการสูญเสียการได้ยิน

ทำไมจึงควรตรวจการได้ยินให้เร็วที่สุด?

มนุษย์เราทุกคนมีพัฒนาการทางด้านภาษาตั้งแต่แรกเกิด การตรวจพบการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญต่อบุตรหลานของคุณให้มีโอกาสที่จะพัฒนาการพูด การสื่อสารและการใช้ชีวิตในสังคมได้ตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากนี้เสียงสิ่งแวดล้อมและเสียงพูดยังสามารถเพิ่มพัฒนาการของสมองในส่วนของการได้ยินอีกด้วย ซึ่งสมองส่วนนี้จะพัฒนาได้ดีหากได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้สามารถพัฒนาการสื่อสารที่มีความซับซ้อนได้ อย่างเช่น คำศัพท์ เป็นต้น

การจะมีพัฒนาทางภาษาที่ดีที่สุด จะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่เด็กจะอายุเกิน 6 ขวบครึ่ง ซึ่งในประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ทำการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดมากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กที่สูญเสียการได้ยินจะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่อายุยังน้อย