การเข้ารับการรักษา

ทำไมเครื่องช่วยฟังจึงมีหลายแบบ?

เนื่องจากสรีระของหู ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน งบค่าใช้จ่าย และรูปแบบการใช้งานของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ประกอบกับการได้ยินซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นผู้ที่สูญเสียการได้ยินจึงควรได้เลือกการได้ยินที่ดีและเหมาะสมตรงตามความต้องการของตนเองทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและระบบปฏิบัติการภายใน การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังผ่านอินเตอร์เน็ตถือเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ควรทราบคือการเข้ารับคำปรึกษากับนักแก้ไขการได้ยินโดยตรงเพื่อเลือกและปรับตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับเครื่องช่วยฟังตามประเภทการสูญเสียการได้ยินคือสิ่งที่สำคัญกว่า อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังประเภทต่างๆ ที่นี่