สุขภาพการได้ยิน

การดูแลสุขภาพการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานสามารถป้องกันได้ 100% ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงรบกวนขึ้นอยู่กับระดับความดังและระยะเวลาที่คุณสัมผัสเสียงดังกล่าว คุณสามารถดูแลสุขภาพการได้ยินของคุณได้โดยหลีกเลี่ยงระดับเสียงที่ความดังสูงกว่า 85 dB ลดระดับความดังลงหากเป็นได้ ตัวอย่างเช่น การลดระดับเสียงในระบบสเตอริโอส่วนบุคคลและโทรทัศน์ ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดระดับเสียงได้ ให้สวมปลั๊กอุดหูหรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงอื่นๆ ให้กับตัวท่านและเด็กๆ ด้วย