เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาการสูญเสียการได้ยิน และยังช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียการได้ยิน เช่น สุขภาพจิต การเข้าสังคม
และสุขภาพอื่นๆ เป็นต้น เครื่องช่วยฟังมีหลากหลายประเภทเพื่อรองรับการสูญเสียการได้ยินและความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน