สินค้า

ปกป้องหูของท่าน เครื่องช่วยฟัง และ
อุปกรณ์การได้ยินแบบผ่าตัดฝัง ด้วย
อุปกรณ์ต่างๆที่เรามี เช่น เครื่องดูดความ
ชื้นแบบแสงยูวี เป็นต้น