การตรวจประเมินในเด็ก

การตรวจการได้ยินสำหรับเด็ก

เรามีบริการตรวจการได้ยินที่เหมาะสมกับเด็กทุกวัย นักแก้ไขการได้ยินจะเลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และรายงานผลที่ได้จากการสังเกตการณ์ ซึ่งการตรวจมีรายการดังนี้

  1. การตรวจการได้ยินจากพฤติกรรม
  2. การเล่นเกมตรวจจับเสียง (สำหรับอายุ 3-5 ปี)
  3. การตรวจการได้ยินโดยใช้การมองเห็นเข้ามามีส่วนช่วย (สำหรับอายุ 3-36 เดือน)
  4. การตรวจโดยใช้ของเล่นที่มีเสียง