บริการด้านประสาทหูเทียม

ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประสาทหูเทียม

กระบวนการเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยประสาทหูเทียม หรืออุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยินชนิดต่างๆ นั้นอาจเป็นสิ่งท้าทายแต่ถือว่าคุ้มค่า เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำหน้าที่ช่วยเหลือคุณผ่านกระบวนการต่างๆ ซึ่งการตรวจประเมินก่อนเข้ารับการฝังอุปกรณ์นั้นจะใช้เวลาในการตรวจระหว่าง 1-3 สัปดาห์ ประกอบด้วย

  • การตรวจการได้ยินโดยไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง
  • การตรวจการได้ยินโดยใส่เครื่องช่วยฟัง
  • การทดลองใช้เครื่องช่วยฟัง
  • การตรวจผลการใช้งานเครื่องช่วยฟังในปัจจุบัน
  • สอบถามประวัติการได้ยินและให้ปรึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังหลังจากการฝังอุปกรณ์
  • แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียม หรืออุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อการได้ยินชนิดที่จำเป็นต้องใช้
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูการได้ยินหลังการฝังอุปกรณ์
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการเงินและเรื่องการเบิกจ่าย
  • ส่งต่อข้อมูลไปยังแพทย์ หู คอ จมูก