การจัดการเสียงรบกวนในหู

การตรวจวินิจฉัยเสียงรบกวนในหู

กุญแจของการักษาเสียงรบกวนในหที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องสามารถรักษาได้อย่างเด็ดขาดและครอบคลุมทุกๆอาการ การตรวจวินิจฉัยอาการเสียงรบกวนในหูมีขั้นตอนดังนี้

  1. กุญแจของการักษาเสียงรบกวนในหที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องสามารถรักษาได้อย่างเด็ดขาดและครอบคลุมทุกๆอาการ การตรวจวินิจฉัยอาการเสียงรบกวนในหูมีขั้นตอนดังนี้
  2. ตรวจหาระดับความดังและความถี่ของเสียงรบกวนในหู
  3. ตรวจหาระดับการได้ยินที่ดังเกินไป
  4. ตรวจหาระดับเสียงรบกวนที่เบาที่สุดที่ได้ยิน